Vai Trò Không Thể Thiếu Của Nẹp Giấy Chữ V – Góc Chữ V